תנ"ך - ותפל עלי רוח ה' ויאמר אלי אמר כה־אמר ה' כן אמרתם בית ישראל ומעלות רוחכם אני ידעתיה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...