תנ"ך - הרביתם חלליכם בעיר הזאת ומלאתם חוצתיה חלל: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...