תנ"ך - ספר יחזקאל פרק יג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים