תנ"ך - יחזקאל פרק יג פסוק ג - כה אמר אדני ה' הוי על־הנביאים הנבלים אשר הלכים אחר רוחם ולבלתי ראו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...