תנ"ך - ספר יחזקאל פרק יד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים