תנ"ך - והיו שלשת האנשים האלה בתוכה נח דנאל דניאל ואיוב המה בצדקתם ינצלו נפשם נאם אדני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...