תנ"ך - יחזקאל פרק יד פסוק טו - לו־חיה רעה אעביר בארץ ושכלתה והיתה שממה מבלי עובר מפני החיה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...