תנ"ך - שלשת האנשים האלה בתוכה חי־אני נאם אדני ה' אם־בנים ואם־בנות יצילו המה לבדם ינצלו והארץ תהיה שממה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...