תנ"ך - ושלשת האנשים האלה בתוכה חי־אני נאם אדני ה' לא יצילו בנים ובנות כי הם לבדם ינצלו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...