תנ"ך - ונתתי את־פני בהם מהאש יצאו והאש תאכלם וידעתם כי־אני ה' בשומי את־פני בהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...