תנ"ך - ספר יחזקאל פרק טז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים