תנ"ך - ואלבישך רקמה ואנעלך תחש ואחבשך בשש ואכסך משי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...