תנ"ך - ואעדך עדי ואתנה צמידים על־ידיך ורביד על־גרונך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...