תנ"ך - ויצא לך שם בגוים ביפיך כי׀ כליל הוא בהדרי אשר־שמתי עליך נאם אדני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...