תנ"ך - ואת כל־תועבתיך ותזנתיך לא זכרתי זכרת את־ימי נעוריך בהיותך עירם ועריה מתבוססת בדמך היית:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...