תנ"ך - בבנותיך גבך בראש כל־דרך ורמתך עשיתי עשית בכל־רחוב ולא־הייתי היית כזונה לקלס אתנן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...