תנ"ך - ושפטתיך משפטי נאפות ושפכת דם ונתתיך דם חמה וקנאה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...