תנ"ך - והנחתי חמתי בך וסרה קנאתי ממך ושקטתי ולא אכעס עוד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...