תנ"ך - ותגבהינה ותעשינה תועבה לפני ואסיר אתהן כאשר ראיתי: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...