תנ"ך - ושבתי את־שביתהן את־שבית שבות סדם ובנותיה ואת־שבית שבות שמרון ובנותיה ושבית ושבות שביתיך בתוכהנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...