תנ"ך - כי כה אמר אדני ה' ועשית ועשיתי אותך כאשר עשית אשר־בזית אלה להפר ברית:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...