תנ"ך - ספר יחזקאל פרק יז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים