תנ"ך - להיות ממלכה שפלה לבלתי התנשא לשמר את־בריתו לעמדה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...