תנ"ך - לכן כה־אמר אדני ה' חי־אני אם־לא אלתי אשר בזה ובריתי אשר הפיר ונתתיו בראשו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...