תנ"ך - ויקח מזרע הארץ ויתנהו בשדה־זרע קח על־מים רבים צפצפה שמו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...