תנ"ך - והנה הוליד בן וירא את־כל־חטאת אביו אשר עשה ויראה ולא יעשה כהן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...