תנ"ך - והרשע כי ישוב מכל־חטאתו חטאתיו אשר עשה ושמר את־כל־חקותי ועשה משפט וצדקה חיה יחיה לא ימות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...