תנ"ך - כל־פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו בצדקתו אשר־עשה יחיה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...