תנ"ך - יחזקאל פרק יח פסוק כג - החפץ אחפץ מות רשע נאם אדני ה' הלוא בשובו מדרכיו וחיה: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...