תנ"ך - יחזקאל פרק יח פסוק כו - בשוב־צדיק מצדקתו ועשה עול ומת עליהם בעולו אשר־עשה ימות: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...