תנ"ך - יחזקאל פרק יח פסוק כח - ויראה וישוב וישב מכל־פשעיו אשר עשה חיו יחיה לא ימות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...