תנ"ך - כי לא אחפץ במות המת נאם אדני ה' והשיבו וחיו: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...