תנ"ך - ספר יחזקאל פרק יט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים