תנ"ך - אמך כגפן בדמך על־מים שתולה פריה וענפה היתה ממים רבים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...