תנ"ך - יחזקאל פרק יט פסוק יג - ועתה שתולה במדבר בארץ ציה וצמא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...