תנ"ך - ותרא כי נוחלה אבדה תקותה ותקח אחד מגריה כפיר שמתהו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...