תנ"ך - וידע אלמנותיו ועריהם החריב ותשם ארץ ומלאה מקול שאגתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...