תנ"ך - ספר יחזקאל פרק כ

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים