תנ"ך - יחזקאל פרק כ פסוק ז - ואמר אלהם איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל־תטמאו אני ה' אלהיכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...