תנ"ך - ספר יחזקאל פרק כא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים