תנ"ך - יחזקאל פרק כא פסוק כה - דרך תשים לבוא חרב את רבת בני־עמון ואת־יהודה בירושלם בצורה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...