תנ"ך - כה אמר אדני ה' הסיר המצנפת והרים העטרה זאת לא־זאת השפלה הגבה והגבה השפיל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...