תנ"ך - יחזקאל פרק כא פסוק לה - השב אל־תערה במקום אשר־נבראת בארץ מכרותיך אשפט אתך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...