תנ"ך - לאש תהיה לאכלה דמך יהיה בתוך הארץ לא תזכרי כי אני ה' דברתי: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...