תנ"ך - יחזקאל פרק כא פסוק ה - ואמר אהה אדני ה' המה אמרים לי הלא ממשל משלים הוא: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...