תנ"ך - ספר יחזקאל פרק כב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים