תנ"ך - בן־אדם אמר־לה את ארץ לא מטהרה היא לא גשמה ביום זעם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...