תנ"ך - ונביאיה טחו להם תפל חזים שוא וקסמים להם כזב אמרים כה אמר אדני ה' וה' לא דבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...