תנ"ך - יחזקאל פרק כב פסוק ו - הנה נשיאי ישראל איש לזרעו היו בך למען שפך־דם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...