תנ"ך - ספר יחזקאל פרק כג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים